ул. „Неофит Рилски“ 10, 5300 Габрово
066 / 801 306 +359 883 222 647

За нас

МВ Янтра АД е наследник  на едно от най-старите машиностроителни предприятия в гр. Габрово - Завод "ЯНТРА" АД, създаден през 1906 г. за производство на резервни части за текстилната промишленост. От 1935 год. заводът започва производство на единични текстилни машини, а от 1957 г. и на тъкачни станове, предачни машини и др. През този период към завода е създаден и Институт по текстилно машиностроене.

От 1983 година в завода започва усвояването и производството на подемно-транспортно оборудване. Особено добри резултати заводът бележи през периода 1985-1990 година, като обема на произвежданата продукция годишно достига до 28 млн. долара, а персоналът нараства до 1 600 работници.

Днес МВ Янтра АД, благодарение на повече от 100 години традиции в машиностроенето, научно-развойната си дейност, патентни разработки и квалифициран персонал, предлага най- иновативни изделия на пазара:

Основен дял в произвежданата и експортирана продукция на предприятието заема производството на въжени електротелфери и кранови компоненти – високотехнологични и компактни изделия с технически и експлоатационни параметри на високо ниво.