ул. „Неофит Рилски“ 10, 5300 Габрово
066 / 801 306 +359 883 222 647

"Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

09.02.2021

На 8.02.2021 год. МВ ЯНТРА АД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-1196-C01 по програма „Подкрепа

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“