ул. „Неофит Рилски“ 10, 5300 Габрово
066 / 801 306 +359 883 222 647

Проект: BG16RFOP002-6.002-0279 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

22.09.2022

 

Считано от 21.09.2022 г. „МВ ЯНТРА“ АД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение Проект: BG16RFOP002-6.002-0279 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност на допустимите разходи е 273 680.00 лв., като от тази стойност 136 840.00 лв. представлява безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Целта на предоставената помощ е за предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В рамките на проекта ще бъдат придобити дълготрайни материални активи, чрез които ще се подобри енергийната ефективност на дейността на дружеството.

Срокът за изпълнение на дейностите е 10 месеца и изтича на 21.07.2023 г.

 

Дата 22.09.2022 г.