ул. „Неофит Рилски“ 10, 5300 Габрово
066 / 801 306 +359 883 222 647

Представяне на новата серия електротелфери тип MTY

03.03.2018

МВ Янтра АД представя новата серия въжени електротелфери тип MTY с товароподемност от 1000 до 10 000 кг и
височина на подем от 6,3 до 25 метра.

Въжените електротелфери тип MTY са усъвършенствана конструкция високотехнологични и компактни
изделия с технически и експлоатационни параметри на високо ниво. Предназначени са за повдигане и
преместване на товари по монорелсов път.
Монтирани на двурелсови колички представляват самостоятелни модули намиращи широко приложение в
съвременното краностроене.
Изпълнението на електротелферите обхваща широка гама модификации, в зависимост от: кратността на
полиспаста; стационарни или придвижни с количка; с нормална зависимост от типа на окачването – твърдо
или шарнирно и изпълнения съобразени за съответните климатични условия на работа: нормално, тропическо
и морско.
Управлението на електротелфера се осъществява с помоща на релейно-контакторна система.
Електротелферите се изпълняват с термозащита на електродвигателите на подема, авариен „Стоп” бутон на
пулта за управление и ограничител на товара.
По желание на клиента могат да се реализират следните изпълнения:
- с датчик за отчитане на работните часове;
- със захранващо напрежение различно от 400V (380V) и честота 60Hz;
- със секретен ключ.
Напрежението, което се използува в оперативната верига е безопасно – 24V (42V) и се получава чрез
понижаващ трансформатор.
Командването се осъществява чрез висящ команден превключвател, в който е осигурена електрическа и
механическа блокировка между бутоните за различните посоки на движение на механизмите за вдигане и
придвижване.
Условия за експлоатация на електротелфера:
- минимална температура - –25°С (- 40°С);
- максимална температура - +40°С;
- относителна влажност на въздуха – 85% при температура +25° С;
- в закрити помещения или на открито под навес при нормална пожароопасност;
- надморска височина до 1000m;
- за нормална, тропическа и морска среда;
- захранващо напрежение 400V (380V) и честота 50Hz;
- степен на защита: на електротаблото IP54; на електромотора IP55; на командния пулт IP56.
* Електротелферите с колички могат да се движат по монорелсов път от стандартни профили с нулев и
наклонен профил на пояса съгласно DIN 1025, ГОСТ 19425 и широчина на пояса, посочена по-нататък.